Jiří Felger

Toto je stránka věnovaná mému otci, hradeckému výtvarníkovi Jiřímu Felgerovi (1938- 1986).

Táta byl profesionálním výtvarníkem působícím za minulého režimu převážně ve ve Východních Čechách. Byl členem výtvarné skupiny Horizont, založené v roce 1961.

Výtvarníkem se stal vlastním přičiněním, pouze díky svému nadání. Neměl v tomto směru žádné formální vzdělání. Příslušnou kolonku vyplňoval slovem „autodidakt“.

Jeho i mým velkým vzorem byl dnes vysoce ceněný abstraktní malíř Mikuláš Medek, se kterým se znal osobně.

Ač toho táta za svůj krátký život namaloval spoustu, jeho malířská tvorba je rozeseta po jednotlivých sběratelích, nedostupná a odborné i laické veřejnosti téměř zcela neznámá.

Tento web se pokouší alespoň částečně uvedený nedostatek napravit.

Budu sem postupně přidávat dostupné tátovy práce.

Jan Felger

Katalogy výstav

Jiří Felger 2008

V roce 2008 proběhla v Hradci Králové tátova výstava in memoriam. Katalog z této výstavy naleznete zde. Jedná se o oboustrannou skládačku.

Horizont 2011

V roce 2011 byla v HK zorganizována další výstava, hradecké skupiny Horizont založené v roce 1961, které byl táta členem. Členy skupiny byli: Jiří Felger, Jiří Laštovička, František Neradílek, Karel Schmied, Oldřich Tlustoš a František Vítek. Katalog z této výstavy naleznete zde.

Olejomalby

U většiny obrázků bohužel nejsou známy názvy.

Plakáty