a
a
TEXTOVÉ HRY A HLAVOLAMY
a
a
Závěrečná práce na UJEPu
při studiu speciální pedagogiky

Textové hry a hlavolamy – to je téma, kterým se příležitostně zabývám již mnoho let. Především v historických dobách počátků trampské osady T.O. Yetti byly některé z nich otestovány na mých kamarádech či studentech. Díky doplňujícímu studiu speciální pedagogiky jsem v roce 2015 dostal příležitost tuto oblast zpracovat do kompaktnějšího textu. Ač mi v šuplíku minimálně jednou tolik materiálu zůstalo, přesto je určitá naděje, že výsledná práce bude přínosem pro ty, kteří pracují s dětmi – učitele, vychovatele či oddílové vedoucí. Ostatně, některé z uvedených hlavolamů jsou myslím zajímavé samy o sobě. Tušíte například, jaké je nejdelší české slovo, které neobsahuje žádnou samohlásku?

Úvodní teoretická část práce a závěrečná sumarizace výsledků jsou partie, které byly vynuceny okolnostmi (snahou absolvovat) a je možno je směle přeskočit. Vlastní popis her a hlavolamů najde zájemce na stranách 40 až 59.

Práce obsahuje 36 textových her a hlavolamů. Pro představu uvádím několik ukázek.

Celá práce ve formátu PDF je k dispozici při klinutí na odkaz: Textové hry a hlavolamy.

Přeji spoustu textové zábavy!