Webové stránky T.O. Yetti
Úvodní poznámky


Kamaráde (-koko),

otevřel jsi webové stránky trampské osady Yetti. Jedná se o web, jehož cílem je zveřejnit především pro pamětníky historické i současnější materiály ze života této skupiny, jejíž trvání již překonalo 30 let.

Jak se podrobně dočteš v kronice, T.O. Yetti byla založena v roce 1985 v Horním Jelení. Zakládajících členů bylo 14; prvním šerifem byl krátkodobě John, později nahrazený Hadem, jenž tuto funkci zastával až do své smrti v roce 2016.

Web T.O. Yetti je plánován jako dynamické médium, jehož obsah se bude postupně rozšiřovat v závislosti na mých časových možnostech a na dostupných materiálech. Aktuálně zde naleznete následující sekce, z nichž každou – snad s výjimkou kroniky – je nutno chápat jako pouhý zlomek doufejme daleko rozsáhlejšího obsahu v budoucnu.

Byl bych nerad, aby tento web byl jednostranným vzpomínáním jediného člena T.O. Yetti – tedy mne. Vlastně právě naopak – chtěl bych, aby se tento web, podobně jako kdysi kronika, stal kolektivním dílem co nejvíce autorů. A zdaleka nemusí jít jen o původní členy T. O. Yetti. Uvítám jakékoli dokumenty, články, vzpomínky, příhody, dopisy, fotky a videa, které mi budete ochotni ze svých análů poskytnout. Neslibuji jejich okamžité zvěřejnění – konverze dokumentů pro web chvíli trvá – budu ale dělat, co se dá. Například, řada lidí na akcích fotila, někteří mnohem lépe, než já, a na daleko lepších strojcích. Svoje dokumenty z osadní minulosti posílejte na adresu hatamoto@.post.cz.

Na tomto místě bych také rád poděkoval mému bývalému studentovi Jardovi Kafkovi, který nás zasponzoroval a zajistil pro tento web doménu s logickým názvem www.toyetti.cz, resp. toyetti.cz – funkční jsou obě. Zároveň děkuji za zaslání materiálů a upřesňující poznámky a informace Jirky Gregora a Ivany – Hanouska.

John, hatamoto Maureen, Praha 2016 

Kontakt na webmastera: hatamoto@post.cz