RIZIKA INTERNETU



prezentace pro každého

 • Přehled nebezpečí, které na nás číhají na síti.
 • Obsah:
  • Deep web, dark web
  • Kyberkliminalita
  • Kyberšikana
  • Netholismus
  • Sociální sítě
  • Nová média a další


 • Prezentace je ke stažení zdarma zde.
 • Táž prezentace ve formátu PDF je zde.