MS DOS – příkazový řádek Windows MS DOS – příkazový řádek Windows MS DOS – příkazový řádek Windows MS Access MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access MS Access MS Access MS Access

Úvod

Materiály

Download

Tipy a triky

Konzultace

Dotazy

Odkazy

Kontakt

Informace o webu

Úvodní informace

Tyto webové stránky slouží jako informační pomůcka pro žáky a studenty předmětu Informatika na Speciálních školách pro sluchově postižené v Ječné ulici 27. Jejich hlavním cílem je poskytnout žákům a studentům materiály ke studiu. Stránky obsahují nejen povinné studijní materiály, ale také řadu dokumentů, které probírané učivo rozšiřují.

Jan Felger