Osobní počítač MS DOS – příkazový řádek Windows MS Windows MS Internet Explorer MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access MS FrontPage Corel Draw! Adobe Photoshop

Úvod

Materiály

Download

Tipy a triky

Konzultace

Dotazy

Odkazy

Kontakt

Informace o webu

Tipy a triky

MS Word

Náhodný text
 • Napište v dokumentu text =RAND(x, y), kde x a y jsou celá čísla. Word vygeneruje větu "Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s Jazykem" (s chybou na koncích odstavců). Číslo x určuje počet odstavců, číslo y počet vět v odstavci.
 • Aby uvedený postup fungoval, musí být ve Wordu aktivována volba Vložit – Automatický text – Automatický text – Automatické opravy – Nahrazovat text během psaní.

MS Excel

Náhodná čísla
 • Vyberte nějakou buňku, např. A1. Napíšete-li do řádku vzorců =NÁHČÍSLO(), Excel náhodně vygeneruje desetinné číslo z intervalu <0; 1). Pokud potřebujete generovat celé náhodné číslo (např. simulace házení kostkou), je to možno řešit např. vzorcem =ZAOKROUHLIT(NÁHČÍSLO()*5+1;0).
 • Požadujete-li zobrazit více náhodných hodnot v tabulce Excelu, buňku s náhodným číslem rozkopírujte (nejrychleji tažením za pravý dolní úchyt buňky). V každé takto zkopírované buňce bude nově vygenerované náhodné číslo.
 • Excel je standarně nastaven tak, že náhodná čísla (obecněji: každý vzorec) přepočítá při každé změně v tabulce – např. při zápisu hodnoty do libovolné buňky nebo výmazu hodnoty nějaké buňky klávesou Delete. Pokud chcete tuto vlastnost potlačit, volte Nástroje – Možnosti – Výpočty – Ručně. V tomto případě dojde k novému vygenerování náhodných čísel pouze při stisku klávesy F9.

MS Windows

Virtuální klávesnice ve Windows
 • Aktivace virtuální klávesnice ve Widows: Start – Spustit – OSK.
 • Máte-li zapnutý např. nějaký textový editor v editačním režimu, můžete použít virtuální klávesnici k zápisu textu pomocí myši. (Je to možná zajímavé, ale kdo by to dělal, že?).
Sejmutí obrazovky do schránky
 • K sejmutí celé obrazovky do schránky slouží klávesa Print Screen. Obsah schránky pak můžete standardním postupem Úpravy – Vložit vložit do nějakého grafického editoru (např. Malování) pro další editaci. Tento postup se běžně používá (nejen) při tvorbě počítačových příruček.
 • K sejmutí pouze aktuálního okna do schránky slouží kombinace kláves levý Alt + Print Screen.
Zajímavé programy v MS Windows XP
 • Aktivace příkazového řádku: Start – Spustit – CMD
 • Nástroj pro konfiguraci systému: Start – Spustit – MSCONFIG
 • Editace systémových souborů: Start – Spustit – SYSEDIT
 • Editor systémového registru: Start – Spustit – REGEDIT (nebo REGEDT32)
 • Editor soukromých znaků: Start – Spustit – EUDCEDIT
 • Mapa znaků: Start – Spustit – CHARMAP
 • Vytváření samorozbalujících archívů: Start – Spustit – IEXPRESS
 • Lupa na obrazovce: Start – Spustit – MAGNIFY
 • Vytváření systémových konzol: Start – Spustit – MMC
 • Vzdálená správa počítače: Start – Spustit – MSTSC
 • Program pro předčítání textu: Start – Spustit – NARRATOR
 • Systémový zálohovací program: Start – Spustit – NTBACKUP
 • Správce zdrojů dat ODBC: Start – Spustit – ODBCAD32
 • Grafické zobrazení výkonu počítače: Start – Spustit – PERFMON
 • Správce programů: Start – Spustit – PROGMAN
 • Relace sdílení: Start – Spustit – RTCSHARE
 • Vytcoření sdílené složky: Start – Spustit – SHRPUBW
 • Záznam zvuku: Start – Spustit – SNDREC32
 • právce úloh: Start – Spustit – TASKMGR
 • Komunikace se vzdáleným počítačem pomocí protokolu TELNET (z příkazového řádku): Start – Spustit – TELNET
 • Prohlídka systému Windows XP: Start – Spustit – TOURSTART
 • Správce nástrojů: Start – Spustit – UTILMAN
 • Prohlížeč souborů nápovědy: Start – Spustit – WINHLP32
 • Program Konverzace: Start – Spustit – WINCHAT
 • Sdílené položky: Start – Spustit – DDESHARE
Soubory s příponou MSC (MicroSoft Console) jsou tzv. konzoly. Ty si může vytvářet sám uživatel; některé jsou připraveny výrobcem:
 • Služba Indexing Service: Start – Spustit – CIADV.MSC
 • Správa počítače: Start – Spustit – COMPMGMT.MSC
 • Správce zařízení: Start – Spustit – DEVMGMT.MSC
 • Defragmentace disku: Start – Spustit – DFRG.MSC
 • Správa disků: Start – Spustit – DISKMGMT.MSC
 • Prohlížeč systémových událostí: Start – Spustit – EVENTVWR.MSC
 • Sdílené složky: Start – Spustit – FSMGMT.MSC
 • Zásady skupiny: Start – Spustit – GPEDIT.MSC
 • Místní uživatelé a skupiny: Start – Spustit – LUSRMGR.MSC
 • Vyměnitelné úložiště: Start – Spustit – NTMSMGR.MSC
 • Místní nastavení zabezpečení: Start – Spustit – SECPOL.MSC
 • Služby: Start – Spustit – SERVICES.MSC
 • Služba Windows Management Infractructure: Start – Spustit – WMIMGMT.MSC
Zajímavé programy v MS Office XP
 • Program Konverzace: Start – Spustit – WINCHAT
 • Sdílené položky: Start – Spustit – DDESHARE

Sítě

Posílání zpráv po lokální síti z příkazového řádku
 • Spustíme příkazový řádek: Start – Spustit – CMD
 • Zaslaní zprávy jednomu počítači: NET SEND Název_počítače Text_zprávy
 • Zaslání zprávy všem počítačům v doméně: NET SEND /DOMAIN Text_zprávy
 • Text zprávy lze kopírovat ze souboru (pomocí menu vlevo nahoře) a mít jej tedy předpřipraven
Posílání zpráv po lokální síti pomocí okna Sdílené složky
 • Start – Spustit – FSMGMT.MSC – Akce – Všechny úkoly – Poslat zprávu konzoly
 • Lze poslat i více počítačům zároveň
Výpis sdílených prostředků lokální sítě pomocí příkazového řádku
 • Spustíme příkazový řádek: Start – Spustit – CMD
 • NET SHARE
 • Dovoluje i nastavení změn sdílení, viz NET SHARE /?

Internet

Změna velikosti textu v prohlížeči MS Internet Explorer
 • Pomocí klávesnice: Zobrazit – Velikost textu
 • Pomocí myši s kolečkem: Klávesa Ctrl + otáčení kolečka myši

Jiné

CamStudio
 • Na internetu je možné nalézt freewarový program CamStudio (viz sekci DOWNLOAD), který umožňuje nahrát činnost uživatele na počítači jako videosoubor. Takto lze výuku práce s nějakým programem animovat např. pro potřeby multimediální příručky.
 • Program umožňuje uložit nahranou sekvenci ve formátu AVI (běžný videosoubor) nebo SWF (vektorový formát používaný v programu Macromedia Flash).