Osobní počítač MS DOS – příkazový řádek Windows MS Windows MS Internet Explorer MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access MS FrontPage Corel Draw! Adobe Photoshop

Úvod

Materiály

Download

Tipy a triky

Konzultace

Dotazy

Odkazy

Kontakt

Informace o webu

Dotazy

Zde je sekce připravená pro odpovědi na dotazy studentů položené při přednáškách či podané jinou formou, např. em-ailem.

 • Jak vytvořím ve Wordu rejstřík?
  Existují v zásadě dvě cesty. První vychází z ručního označování slov pro rejstřík:
  1. Nejprve si v dokumentu označíme slova pro rejstřík postupem Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – Označit – poklepat na slovo v dokumentu – Hlavní položka – Označit (resp. Označit vše)
  2. Volitelně můžeme u každého slova rejstříku vytvořit vnořenou položku zápisem do pole Vnořená položka
  3. Před vygenerováním rejstříku je možno v dialogu Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy nastavit požadované parametry rejstříku
  4. Rejstřík je obvykle vhodné umístit na nové stránce na konci dokumentu s nadpisem REJSTŘÍK
  5. Vygenerujeme rejstřík dokumentu postupem Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – OK
  Druhý způsob využívá tzv. konkordanční soubor. Jedná se o předem připravený externí dokument Wordu, který obsahuje pouze jednu tabulku o dvou sloupcích. Do levého sloupce tabulky sepíšeme všechny možné varianty slov, ze kterých hodláme generovat rejstřík, do druhého pak tvar, který se má ve vlastním rejstříku zobrazit. Soubor může obsahovat i jediný sloupce, Word to pak chápe tak, jako by oba sloupce byly shodné.
  1. Slova pro rejstřík označíme postupem Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – karta Rejstřík – Automaticky – vyhledat a otevřít konkordanční soubor
  2. Rejstřík je obvykle vhodné umístit na nové stránce na konci rejstříkovaného dokumentu s nadpisem REJSTŘÍK
  3. Vygenerujeme rejstřík dokumentu postupem Vložit – Odkaz – Rejstřík a seznamy – OK
  Při jakékoli změně slov, ze kterých se resjtřík generuje (výmaz, přidání...) je třeba rejstřík označit a aktualizovat jej klávesou F9.

 • Jak ve Wordu přejmenuji vnořený dokument tak, aby vazba s hlavním dokumentem zůstala zachována?
  První možnost:
  1. Vytvořte v režimu Osnova vnořený dokument
  2. Poklepejte na ikonu před ním (tím se otevře)
  3. Uložte ho s novým názvem
  4. Uložte hlavní dokument a akceptujte změny
  Druhá možnost:
  1. Vytvořte v režimu Osnova vnořený dokument
  2. Ukončete práci s dokumentem, změny potvrďte
  3. Přejmenujte vnořený dokument
  4. Otevřete hlavní dokument, v režimu Osnova volte Vložit vnořený dokument a v následném dialogu nalezněte přejmenovaný vnořený dokument

 • Jak ve Wordu vytvořím makro, které zamění písmeno před kurzorem s písmenem za kurzorem?
  1. umístím kurzor kamkoli mezi dva znaky textu Wordu
  2. volím Nástroje – Makro – Záznam nového makra – OK
  3. Vyberu znak za kurzorem a zaměním ho se znakem před ním (např. pomocí schránky)
  4. volím Nástroje – Makro – Ukončit záznam

 • Jak v PowerPointu uložím aktuální soubor jako šablonu tak, aby se mi následně zobrazovala v nabídce šablon?
  1. Soubor – Uložit jako – Typ souboru: šablona návrhu (*.pot)
  2. neměním umístění (šablona se uloží do složky Data aplikací/Microsoft/Templates ve vašem uživatelském profilu)
  3. Takto uložená šablona bude nabídnuta při vytváření souboru postupem: Podokno úloh – Nová prezentace – Obecné šablony – karta Obecné