INVESTOR ZAČÁTEČNÍKZISK A ZTRÁTA

Zdroje zisků
  1. růst kurzu akcií
  2. dividendy
  3. příznivý pohyb měnových kurzů

Zdroje ztrát
  1. pokles kurzu akcií
  2. poplatky
  3. daně
  4. inflace
  5. nepříznivý pohyb měnových kurzů

Zisk a ztráta
  1. pokud realizuješ 50 % ztrátu, musíš generovat 100 % zisk, abys dosáhl původní hodnoty
  2. zisk ani ztráta fakticky nejsou realizovány, dokud nebyly prodány akcie


   Uvedené téma podrobněji popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.