INVESTOR ZAČÁTEČNÍKVERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ INVESTOVÁNÍ

Horizontální investování
  1. Rozložení investic do různých nástrojů (akcie, dluhopisy, nemovitosti, banka...)
  2. Rozložení investic v rámci akcií (akcie z různých oborů, oblastí, času...)
  3. Tomuto postupu se říká diverzifikace portfolia
  4. Pro diverzifikaci na akciovém trhu postačí nákup 5-15 vhodně volených titulů
  5. Cílem horizontálního investování je maximální ochrana před ztrátou
Vertikální investování
  1. Reinvestice zisků, redukce ztrát, "spoření" do akcií
  2. Zisky z investování a veškeré další přebytky opakovaně investovat
  3. Součástí vertikálního investování by měl být dlouhodobý časový horizont
  4. Cílem vertikálního investování je maximální zisk
Racionální investor hledá optimální poměr mezi horizontálním a vertikálním investováním – takový, který přináší maximální zisk s minimálním rizikem.


   Uvedené téma podrobně popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.