INVESTOR ZAČÁTEČNÍKUČITEL INVESTOREM

 1. Hluboká totalita
  Toto období je charakterizováno mým kladným vztahem k akciím navzdory filmu Wall Strett.

 2. Kuponová privatizace
  Pocit "konečně je to tady!", aneb "za pár let milionářem" byl záhy nahrazen krutou realitou.

 3. Druhý pokus
  Po 10 letech jsem překonal frustraci z kuponové privatizace a podnikl jsem druhý pokus, částečně i díky Achillově patě (nedostatek adrenalinu díky zdlouhavé rekonvalescenci). Moje původní představa byla jasná: nakoupit akcie typu Coca Cola, držet je několik let a vybírat dividendy.

 4. Začátek obchodování
  První krůčky jsem zcela ponechal na makléři, který mi vybíral jednotlivé tituly k nákupu a říkal mi, co a kdy nakupovat a prodávat. Na můj vkus se jednalo o poměrně rychlé obchodování (několikrát měsíčně). K tomu zřejmě došlo díky mému rizikovému investičnímu profilu, který se ukázal po vyplnění investičního dotazníku.

 5. Studium a experimenty
  Zároveň jsem začal sledovat akciové trhy, studovat literaturu a dělat svoje první investiční pokusy, výjimečně i proti doporučení makléře. Některé z těchto pokusů byly úspěšné, jiné méně. Toto praktické obchodování mne časem naučilo, jak se trhy chovají a na co reagují.

 6. Výběr z několika titulů
  V této fázi mi již makléř nabízel několik titulů k nákupu dle analýzy odborníků v jejich firmě. Přes teoreticky výnosnou strategii založenou na radách odborné firmy s fundovaným analytickým týmem byly moje výnosy celkově záporné, v určitém období až okolo 20 procent.

 7. Změna strategie
  Díky zvyšujícím se znalostem a ztrátovému obchodování jsem postupně dospěl k názoru, že je třeba změnit strategii. Základní myšlenkou bylo vyloučit krátkodobé nejisté obchody a naopak si nastavit dlouhodobý investiční horizont. Dalším důležitým faktorem byl pečlivý výběr podhodnocených titulů s růstovým potenciálem.

 8. Jak obchoduji dnes
  Aktuálně akcie držím, pouze případně jednou za čas přikupuji nové tituly. Čili téměř neobchoduji; to implikuje velmi nízké poplatky. Specializuji se na IT akcie, které mají podle mne vysoký potenciál růstu (Apple, Samsung, Microsoft, Google...). Aktuálně jsem ztráty ze svých učednických let vynuloval a pomalu se dostávám do mírného plusu.

 9. Budoucnost
  Uplynulé necelé 3 roky považuji za jakousi investiční základní školu. A jsem rád, že nakonec byla zcela zdarma :-) Nakonec nejen, že nejsem chudší, ale jsem bohatší o znalosti a zkušenosti, o kterých vím, že mi v budoucnu přinesou vysoké zhodnocení. A těm z mých čtenářů, kteří se rozhodnou obchodovat s akciemi na základě závěrů e-booku Investor začátečník.
  Investuji příliš krátce na to, abych mohl prakticky dokázat pravdivost ziskové strategie, kterou v e-booku Investor začátečník obhajuji. Ostatně, někteří autoři tvrdí, že podobný důkaz je v podstatě nemožný – díly pravděpodobnostnímu charakteru jevů, které ovlivňují akciové trhy, by pro takové potvrzení bylo třeba čekat několik staletí. Závěr si tedy bude muset čtenář udělat sám – na základě logiky a historických dat z kapitálových trhů. V každém případě budu rád za jakékoli podněty, připomínky či dotazy, které mi k e-booku či k tomuto webu čtenáři pošlou. Pište na adresu hatamoto@post.cz.


   Uvedené téma je podrobně zpracováno v e-booku zdarma Učitel investorem.

   Zájemci o rezervaci e-booku Investor začátečník mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.