INVESTOR ZAČÁTEČNÍKAKCIE A GEOMETRICKÁ ŘADA

  1. "Složené úrokování je 8. div světa." Albert Einstein
  2. Průměrný roční akciový výnos činí 10 %
  3. První rok tedy získáme 110 % vkladu, druhý 121 %, třetí 133 % atd.
  4. Tento složený výnos za 10 let činí 260 %, za 20 let dokonce 670 %
  5. Uvedený efekt dále značně posílíme pravidelným "spořením" do akcií
  6. Jeden dolar, investovaný do akcií v roce 1802 by v roce 2006 znamenal výnos přes 12 miliónů dolarů
  7. Z matematického hlediska stojí za tímto vysokým výnosem geometrická řada (jejím grafem je exponenciela)
   Uvedené téma podrobněji popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.