INVESTOR ZAČÁTEČNÍK20 DŮVODŮ PROČ INVESTOVAT do akcií

 1. Překonání inflace
 2. Výnos
 3. Pasivní příjem
 4. Cesta k finanční nezávislosti
 5. Překonání trhu
 6. Zábava, hra, dobrodružství
 7. Nová dovednost
 8. Kontakty
 9. Největší ziskový potenciál (z dlouhodobého hlediska)
  1. průměrný nominální roční výnos akcií je 10 %
  2. nejlepší investoři dosahují až 30 %
 10. Dividendy
 11. Po třech letech bez daně
 12. Laik snáze odhadne budoucí vývoj akcie
  1. zvláště jde-li o společnosti z jeho oboru
  2. vývoj jiných aktiv je obtížně predikovatelný
 13. Relativně jednoduché a časově nenáročné
 14. Relativně levné
 15. Vysoká likvidita
 16. Plná kontrola
 17. Možnost okamžité reakce (na rozdíl např. od fondů)
 18. Indexy hlavních akciových trhů v dlouhodobém horizontu trvale rostou
 19. Lze kombinovat s jinými typy aktiv
 20. S délkou investování významně klesá riziko


   Uvedené téma podrobněji popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.