INVESTOR ZAČÁTEČNÍKKRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ INVESTOVÁNÍ

Krátkodobé investování
  1. Kurz akcie ovlivňuje celá řada faktorů, některé nahodilé, jiné nepředvídatelné
  2. Jedním z těchto faktorů jsou psychologické reakce investorů (panika, euforie)
  3. Důsledek: pohyb akcií v krátkodobém horizontu nelze předpovědět
  4. Krátkodobé investování je vysoce riziková činnost srovnatelná s hazardem
Dlouhodobé investování
  1. V dlouhodobém horizontu se vliv jednotlivých nahodilých faktorů vyrovná
  2. Důsledek: kurz hlavních akciových indexů je v dlouhodobém horizontu rostoucí
  3. Tento fakt lze využít jako základ trvalého ziskového investování do akcií


   Uvedené téma podrobně popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.