INVESTOR ZAČÁTEČNÍKAnalýza akcií

  1. Technická
    Investor nakupuje a prodává na základě studia grafů kurzů akcií. Tento druh analýzy používají hlavně krátkodobí investoři.

  2. Fundamentální (hodnotová)
    Je založena na určení vnitřní hodnoty daého titulu. Odborně i časově náročné. Cílem je vyhledat akcie, které jsou trhem aktuálně podhodnocené.

  3. Psychologická
    Snaží se odhadnout reakce investorů na burzovní zprávy a na pohyby trhu. Tyto reakce bývají často přehnané (panika, euforie), čehož může racionální investor využít.
Osobně preferuji kombinaci všech typů analýz s otevřenou myslí a špetkou selského rozumu.


   Uvedené téma podrobněji popisuji v e-booku Investor začátečník.

   Zájemci o rezervaci e-booku mi mohou napsat na adresu hatamoto@post.cz.